برچسب ها

مطالب مرتبط

  • اگر اواهای موزیک نامفهومه چرا عنوانها مفهوم داره و اغلب از مشکلات جوانان هم انتخاب میکنن خلاصه تیشه زدن به موسیقی اصیل خیلی هم بدجور معلوم نیست به کدوم دژ فراماسونری وصلن

    • شما نمی‌خواد انتقاد کنی حاج اقا
      بپر یه دو واحد تاریخ معاصری ادبیاتی چیزی پاس کن که بفهمی
      اون «لژ» ه مجید جان نه «دژ»….…!!!!!!