متن آهنگ

برچسب ها

مطالب مرتبط

  • چقدر اینجا دختر و جود داره!عاشقای میثم هستند دیگه!نه؟

  • نه هم سبکت تکراری شده و هم صدات.