برچسب ها

مطالب مرتبط

  • خفه شو با اون صدای جیغ مزخرفت خداییش جای خوندن مثل زنا جیغ میزنه لطفا به این نگین خواننده اه

  • خدا میدانی چه افتخاری نصیبم شد از دوران نوجوانی گوش به صدایش دادام ومرحمی شدبرای این دل از دست دادن داداشم.خداوندا: ازت عاجزانه می خوام تنش را سالم هنجراش راعالی ترازعالی کنی وبهش بگوی که چقدر دوستش دارم،خاکه پاتو آقامجید سورمه چشمام میکنم وضومیگیرم دورکعت نماز عشق میخوانم.خیلی دوس دارم ببینمت ولی لاقت میخواد دیدنت،بی شک میدانم بی لیاقتم .

  • خدایا خودت خوب میدانی چه افتخاری نصیبم شد از دوران نوجوانی گوش به صدایش دادام ومرحمی برای این دل داغدارم شده ازت می خوام دردوبلای سلطان مجید خراطها رو به جونم بخرم.انشالله.خدایا:ی لیاقت بده زیارتش کنم و دستش را به نیت آن هنجری سوزناکش که واقعا محشرمیکن را ببوسم انشالله.دوست دارم تنت سالم باشه سلطان صدا.